april 22, 2024

Oslo er flott!

Se selv

Grunnleggende informasjon om Oslo :)

Oslo er Norges hovedstaden og dets største by som har 454, 12 km2. I Oslo bor 693 491 innbyggere (2019) og byen har status som en kommune og et fylke. Ifølke Snorres kongesaga ble Oslo grunnagt i 1048 av kong Harald Hardråde.

Det et et kontinentalt klima i denne byen og man kan definere fire årstider. Vintrene er vanglivis kalde med en middeltemperatur – 2°C i januar mens somrene er som regel varme med temperaturen på 20-23°C i dagtid og 12-15°C på natten. I sommermåndene er det svært vanlig at maksimumstemperaturer er på over 25°C . I juni/juli skinner sola 18 timer mens i slutten av desember er det bare 6 timer med solskinn.

Oslo er delt opp av en rekke elver og Akerselva er den viktigste elva i hovedstaden. Andre viktige elver er Lysakerelva, Ljanselva og Hovinbekken. Kjerkeberget med 629 moh er det høyeste topp i Oslo.