desember 1, 2021

Oslo er flott!

Se selv

oslojestsuper

Norges grunnlov ble undertegnet i Eidsvoll 17. mai 1814. Den proklamerte Norges uavhengighet som et konstitusjonelt monarki. Det var et...